DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SMOK?

System SMOK umożliwia precyzyjną lokalizację pojazdów, co wpływa zarówno na bezpieczeństwo kierowcy, jak i na poprawę jakości wykonywanych usług oraz sprawniejszą obsługę floty samochodowej. Dzięki swojej funkcjonalności system SMOK pozwala na obniżenie kosztów utrzymania floty poprzez eliminowanie nadużyć dokonywanych przez kierowców. System sprawdza się zarówno u klientów indywidualnych, jak i w firmach posiadających flotę samochodową, niezależnie od jej wielkości.

JAK DZIAŁA SYSTEM SMOK?

Urządzenie lokalizacyjne zainstalowane w pojeździe gromadzi dane na temat aktualnej jego pozycji oraz dodatkowych parametrów. Za pomocą sieci GSM dane przesyłane są do serwera bazodanowego, do którego użytkownik otrzymuje dane dostępowe.

Po zarejestrowaniu się w systemie, na podstawie indywidualnego loginu i hasła, użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej ma dostęp zarówno do bieżących informacji o pojeździe jak też do danych historycznych.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SMOK

Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym oraz ich prezentacja na mapie

Bieżące monitorowanie przebiegu trasy pojazdu i jego parametrów

Pobieranie danych dotyczących historycznych tras i ich przeglądanie

Tworzenie raportów z możliwością ich cyklicznego zaprogramowania i przesyłania na wybrany adres e-mail

Dostęp do danych pojazdu i odbytych przez niego trasach na całym świecie po powrocie z zagranicy – usługa Świat Offline

Nieprzerwane zbieranie danych o pojeździe w przypadku braku łączności z siecią GSM

Dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową

Możliwość samodzielnej instalacji urządzenia w pojeździe

SMOK w Twoim urządzeniu mobilnym

Monitorowanie pojazdów możliwe jest również w urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji SMOK Mobile, dostępnej dla mobilnych systemów operacyjnych, takich jak: iOS, Android.

Aplikacja SMOK Mobile jest dostępna w sklepach: